Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Класифікація надзвичайних ситуацій

К л а с и ф і к а ц і я н а д з в и ч а й н и х с и т у а ц і й

 

- заподіяння великих економічних збитків;

Х ХХ Х Х Приклад: 1 01 8 1

- підклас НС Аварії (катастрофи) на транспорті_

<p class="western" times="" new="" roman',="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""> - клас НС Аварії на міському транспорті___ <p class="western" times="" new="" roman',="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""> Аварії на міському електротранспорті__
НС
техногенного характеру
(код 10000)
 
НС
природного характеру
(код 20000)
 
НС
соціально-політичного
характеру
(код 30000)
 
НС
воєнного характеру
(код 40000)
 
Аварії (катастрофі) на транспорті
Пожежі, вибухи
Аварії з викиданням 
(загрозою викидання) НХР
Аварії з викиданням
 (загрозою викидання) РР
Наявність у навколишньому
 середовищі шкідливих 
речовин понад ГДК
Раптове руйнування 
будівель та споруд
Аварії в електроенергетичних системах
Аварії в системах життєзабезпечення
Аварії систем зв’язку та телекомунікацій
Аварії на очисних спорудах
Гідродинамічні аварії
Аварії  в  системах  нафтового
промислового комплексу
 
Геологічні НС
Метеорологічні НС
Гідрологічні морські НС)
Гідрологічні прісноводні НС
Пожежі в природних екосистемах
Інфекційні захворювання людей
Масове отруєння людей
Інфекційні захворювання с/г
тварин
Масові отруєння с/г тварин
Масова загибель диких тварин
Ураження с/г рослин хворобами та
шкідниками
 
Збройні напади, захоплення й
утримання важливих об’єктів
Замах на життя керівників держави
та народних депутатів ВР України
Напад, замах на життя членів
екіпажу повітряного або водного
судна, захоплення заручників
Встановлення вибухового
пристрою у багатолюдному місці
Зникнення або викрадення зброї та
небезпечних речовин
Аварії на арсеналах, складах
боєприпасів та ін. об’єктах
військового призначення
Нещасні випадки
 
Наслідки застосування
звичайної зброї або зброї
масового ураження, під час
яких виникають вторинні
фактори ураження насе-
лення внаслідок зруйну-
вання АЕС і ГЕС, складів і
сховищ РР і відходів,
вибухівки, НХР, БНР,
нафтопродуктів,
транспортних та інженер-
них комунікацій тощо
 
Всього: 52 групи НС ;   47 груп НС; 29 груп НС;  Разом: - груп НС 128
73 видів НС 60 видів НС 29 видів НС - видів НС 162